Organisaties

Samenwerking in projecten

Als deelnemende organisatie krijgt u de unieke mogelijkheid om een groep van 4 tot 5 talentvolle trainees in te zetten op uw eigen project. Gedurende 13 weken werkt deze groep trainees, met een verscheidenheid aan studies als achtergrond, één dag per week aan uw project.
Uw organisatie is de opdrachtgever en wij denken graag met u mee, bijvoorbeeld over de scope van het project, de haalbaarheid en de impact op de woningbouwopgave. Daarnaast begeleiden en coachen wij de groep trainees gedurende de projectperiode, waarbij het accent ligt op projectmanagement, samenwerking en natuurlijk het behalen van het beoogde projectresultaat.
Gedurende het tweejarige traineeship werkt een trainee in wisselende groepssamenstelling aan nog drie projecten bij andere organisaties. De trainees leren op deze manier over grenzen kijken, grenzen van organisaties, grenzen van rollen en functies, hun eigen grenzen. Tegelijkertijd bouwen ze,  samen met u, aan een hecht netwerk. Aan het einde van een projectperiode presenteren alle projectteams de resultaten aan elkaar, aan u, uw organisatie en de overige deelnemende organisaties.
Hieronder laten we als voorbeeld 2 projecten zien die zijn uitgevoerd binnen het Nationaal Energietraineeship.

uw Voorbeeldproject van het Energietraineeship
Gemeente Katwijk Gemeente Katwijk Verkenning naar warmtepomp
De raad van de gemeente Katwijk heeft recent de Transitievisie Warmte vastgesteld. De mogelijkheden in buurten waar het gunstig is om van het gas af te gaan, omdat ze dichtbij een duurzame warmtebron liggen of… lees meer
Heijmans Energie: route naar nieuwe proposities Heijmans Energie Integrale inzet duurzame energiesystemen
In opdracht van Heijmans Energie gaat een groep van 4 trainees, werkzaam bij Arcadis, Fudura en het Platform Ondernemend Meijerijstad, aan de slag. Ze gaan, voortbouwend op bestaande producten (laadpalen, zonnepanelen, wko, opslag e.d.), op… lees meer