Starters

Programma inhoud

Het Nationaal Woningbouwtraineeship is een intensief programma van twee jaar. Je werkt als trainee in die periode vier dagen per week bij één organisatie. De vijfde dag is een traineedag. Het totale programma, in totaal circa 80 dagen,  bestaat uit trainingen, coaching, intervisie, het werken aan projecten, excursies en gastcolleges.

Persoonlijke ontwikkeling

Naast inhoudelijke verbreding en verdieping gericht op de woonopgave is een belangrijk deel van ons programma gericht op persoonlijke ontwikkeling en leiderschap. Het doel: spiegeling van het eigen gedrag en het vergroten van bewustzijn en inzicht. Ofwel: wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik? Een persoonlijke coach begeleidt je hierbij. Samen met jouw coach stel je een Persoonlijk Ontwikkelingplan op. Je leert o.a. effectief communiceren, je oefent aan de hand van rollenspellen met gastacteurs, je leert presenteren, maakt kennis met situationeel leiderschap, timemanagement, systematisch gedachtegoed. Ook thema’s als vitaal blijven en hoe om te gaan met stress zijn onderdeel van het programma.

Werken aan de woningbouwopgave

Specialisten uit het werkveld delen hun kennis en ervaring met jou tijdens gastcolleges. Ook ga je aan de slag met projectmanagement. In de training projectmanagement leer je in theorie hoe je projecten succesvol uitvoert; hoe definieer je de scope van een project, hoe stel je een evenwichtig team samen, hoe verdeel je onderling de taken en waaraan voldoet een goede planning. Deze opgedane kennis ga je direct toepassen in de praktijk tijdens jouw eerste project.  Na de project start up ga je met jouw projectteam aan de slag en presenteer je 12 weken later de uitkomsten voor een publiek van opdrachtgevers en medetrainees. Uiteraard wordt je goed begeleid door ons projectbureau en de organisatie waarvoor je het project uitvoert.
Als trainee werk je in twee jaar in totaal aan vier verschillende projecten bij verschillende organisaties. Je leert hierdoor niet alleen je eigen organisatie, maar ook andere organisaties die een rol spelen bij de bouwopgave kennen. Je ontwikkelt inzicht in hun verschillende belangen en werkwijzen. De focus ligt op het begrijpen en leren kennen van elkaar en het ontwikkelen van een nauwe samenwerking tussen alle betrokken partijen.

We bouwen voort op onze lange ervaring

Het programma ontwikkelt zich net als de trainees

Nanda de Ruiter
Nanda de Ruiter Talent manager