Organisaties

De Meerwaarde

Als alle partijen, betrokken bij de Woningbouwopgave, elkaar nog beter vinden, begrijpen, samenwerken en versterken, dan mag je spreken van meerwaarde. En dat is het doel van het Nationaal Woningbouwtraineeship. Het traineeship brengt jonge talenten vanuit allerlei disciplines bij elkaar en leidt ze op tot kritische denkers met een frisse blik die over grenzen kijken. Zij worden een groot hecht netwerk samen met alle organisaties die de Woningsbouw opgave gaan realiseren. Van provincies, gemeenten, vastgoedontwikkelaars, tot woningbouwcorporaties etc. Als uw organisatie instapt in ons traineeship dan wordt uw organisatie automatisch onderdeel van dit netwerk. Met elkaar realiseren we de aanpak, die de Bouwopgave nodig heeft.

Werkgever met oog voor de toekomst

De woningbouw opgave heeft impact op uw organisatie en vraagt veel van uw mensen. Het is belangrijk voor u als werkgever om jong talent binnen te halen en te binden. Talent is schaars. Studenten kiezen niet meer direct voor een specifieke organisatie maar willen bijdragen aan maatschappelijke opgaven en zichzelf ontwikkelen. Het Nationaal Woningbouwtraineeship spreekt veel jonge talenten aan. Deelname aan dit traineeship biedt uw organisatie de uitgelezen kans om zich te presenteren als een aantrekkelijke werkgever, met oog voor de toekomst.
Onze trainees zijn stuk voor stuk gemotiveerde en goed opgeleide jonge werknemers, die willen bijdragen aan de woningbouwopgave. Doordat wij hen één dag per week gericht begeleiden in hun professionele én persoonlijke ontwikkeling, profiteert uw organisatie volop van hun actuele kennis en kunde.

Samenwerking bevorderen

Het Nationaal Woningbouwtraineeship brengt jonge talenten vanuit verschillende disciplines over de volle breedte van de keten bij elkaar in één groot netwerk en leert ze over grenzen van organisaties te kijken. Als uw organisatie instapt in ons traineeship dan wordt uw organisatie automatisch onderdeel van dit netwerk. Met elkaar realiseren we de benodigde samenwerking in de keten die nodig is.

aantrekkelijk werkgever zijn

Investeren in de toekomst

Eelco Last
Eelco Last Beleidscoördinator Wonen Provincie Drenthe