Over ons

Het traineeship

Het Nationaal Woningbouwtraineeship is een speciaal voor de woningbouwopgave ontwikkeld programma van twee jaar.

Persoonlijke ontwikkeling

De trainees werken in die periode vier dagen per week bij één van deelnemende organisaties. Denk dan provincies, gemeenten, woningcorporaties, ontwikkelaars, aannemers of adviesbureaus. De vijfde dag is de traineedag. Dan werkt de trainee aan persoonlijke ontwikkeling door trainingen, intervisie en coaching. Hierbij wordt o.a. aandacht besteed aan communicatievaardigheden, timemanagement en projectmanagement. Ook onderwerpen zoals vitaliteit en systemisch denken zijn een belangrijk onderdeel van het traineeprogramma. Traineedagen worden regelmatig afgesloten met een inhoudelijke gastcollege, gegeven door een expert uit het werkveld.

Projecten

Daarnaast leren de trainees samen met hun medetrainees integraal samen te werken aan uitdagende projecten bij de deelnemende organisaties. Naast hun eigen organisatie leren de trainees hierdoor ook andere organisaties kennen. Hierdoor ontwikkelen ze inzicht in de verschillenden belangen en werkwijzen van de diverse organisaties. De focus ligt op het leren van elkaar en het ontwikkelen van een nauwe samenwerking tussen de partijen.

Excursies

Sommige dingen maken pas echt indruk als je ze zelf ervaart. Daarom gaan de trainees met elkaar op excursie en bekijken we succesvolle nieuwbouwprojecten als inspiratie, ze nemen een kijkje bij een woningcorporatie en/of bij een aannemer. Ze leren om vanuit verschillende perspectieven naar de opgave te kijken. Ze krijgen zicht op de complexiteit en de samenhang met alle andere aspecten zoals de stikstof problematiek, de energietransitie, water, bodem, infrastructuur, financiën etc. Ze maken kennis met de laatste innovaties en industrieel bouwen, ze ontdekken wat het verschil is tussen een grond- en een woningexploitatie en welke verschillende aanbestedingsvormen er zijn.

Jonge mensen in ontwikkeling

Trainees begeleiden

Nanda Ruiter
Nanda Ruiter Talentmanager