Over ons

Het initiatief

De start van dit initiatief ontstond in de Provincie Drenthe als resultaat van een bouwopgave van 13.000 woningen. Binnen haar eigen organisatie en ook binnen de 12 gemeenten van deze provincie, bleek er een groot tekort aan resources om deze opgave succesvol te realiseren. Daar liet de Provincie het niet bij zitten en ging samen met de 12 gemeenten opzoek naar een oplossing.
De Drentse Woonagenda, tot stand gekomen samen met de twaalf gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen, leidde tot de oprichting van ‘Het Impulsteam Wonen’. Het Impulsteam bestaat uit experts die veel ervaring hebben op het gebied van woningbouw, denk aan gebiedsontwikkelaars, vastgoedadviseurs, rekenmeesters, planologen en procesbegeleiders.

Van tijdelijke naar structurele oplossing

Het Impulsteam Wonen is door de Provincie bedoeld om haar gemeenten tijdelijk te ondersteunen bij specifieke projecten. Dit vraagt dus expliciet om een structurele oplossing, een initiatief om het te kort aan menskracht en expertise in de woningbouw op de langere termijn te lossen.
En zo ontstond vanuit de Drentse Bouwopgave het idee en het initiatief van het Nationaal Woningbouwtraineeship; Jonge talentvolle starters, die met een frisse, creatieve en brede blik samen aan de slag gaan om deze bouwopgave mogelijk te maken. Hiervoor volgen zij 2 jaar lang, naast het 4 dagen werken bij een organisatie, 1 dag per week een intensief traineeship. Waarbij er wordt gebouwd aan een ijzersterk netwerk, een nauwe samenwerking tussen alle regionale en landelijk betrokken organisaties in de woningbouwsector.

Traineeship

De provincie Drenthe werkt al jaren succesvol samen met het Nationaal Energie- en Bodemtraineeship. Programma’s van hoge kwaliteit, die opleiden in persoonlijke ontwikkeling, jongeren bewust maken van zichzelf en ze klaarstomen om veranderingen in gang te zetten.
Van hieruit ontstond het idee voor het Woningbouwtraineeship: Groepen pas-afgestudeerde ambitieuze hbo- en wo-opgeleiden werkervaring op laten doen en kennis laten maken met de hele keten van organisaties die een rol speelt in bij de woningbouwopgave. Ze stimuleren een hecht netwerk op te bouwen en samen te werken. Ze tevens trainen en coachen op persoonlijke ontwikkeling. Ze samen laten werken aan uitdagende projecten ingebracht door de deelnemende organisaties, waardoor ze over grenzen leren kijken, grenzen van organisaties, grenzen van rollen en functies, hun eigen grenzen.

De voorbereiding

De eerste groep start in april 2023. De komende maanden werven en selecteren we actief jonge talenten. Daarnaast is het traineeprogramma inhoudelijk vormgegeven. We bouwen voort op de kennis en ervaring die is opgedaan bij het Water-, Bodem- en Energietraineeship. Met een groep ervaren trainers en coaches, een arbeidspsycholoog, de talentmanagers en eerste groep organisaties dragen we bij aan een hechte samenwerking tussen de verschillende organisaties en vooral aan het vergroten van de resources en de expertise. Nieuwsgierig? Wij vertellen je graag meer, dus meld je aan of bel ons op 088 20 14 500!

We hebben jonge talenten hard nodig!

Ik geloof in dit initiatief

Gedeputeerde Provincie Drenthe