Organisaties

De woningbouwopgave

De woningbouw opgave in Nederland is groot en staat niet op zichzelf. De ruimte is beperkt en het vraagstuk is een flinke uitdaging. Er zijn raakvlakken met andere belangrijke thema’s als Water en Bodem, de Energietransitie, Klimaatbestendigheid, Landschap, Energietransitie, Stikstof, Migratie, Landbouw, natuur inclusief bouwen, bedrijvigheid en mobiliteit. Deze raakvlakken maken de uitdaging extra complex.

Wat betekent de woningbouwopgave voor uw organisatie?

Heeft u voldoende kennis in huis? Maakt u op dit moment vooral gebruik van dure externen? Wilt u met het oog op de toekomst en de rol van uw organisatie investeren in het opbouwen van eigen resources? Wilt u de aanwezige kennis in uw organisatie goed overdragen aan jonge starters? Hoe verloopt de samenwerking met alle andere betrokken partijen? Wat is hierin uw grootste uitdaging? Waar ziet u risico’s en waar mogelijkheden voor uw organisatie? En wat vraagt dit de komende jaren van uw werknemers? Wij horen graag van u.

Bel (088 – 20 14 500) of mail ons voor een afspraak.

Dit traineeship verbindt partijen
We hebben jonge talenten nodig!
Melanie Gils-van der Loo
Melanie Gils-van der Loo Teamleider Ruimtelijk Beleid en Projecten
  • Het Nationaal Woningbouwtraineeship selecteert en ontwikkelt een hecht netwerk van jonge talenten die samen met u deze uitdagingen aan gaan