Samen investeren in jong talent

Diverse groepen Nederlanders kunnen geen woning vinden die past bij hun wensen, behoeften of portemonnee. Starters, ouderen, alleenstaanden, er zijn simpelweg onvoldoende woningen en daarbij neemt het aantal huishoudens alleen maar toe.

We gaan extra woningen bouwen maar de ruimte is schaars in Nederland en wat het extra ingewikkeld maakt, is dat naast de woningbouwopgave er ook andere vraagstukken spelen zoals de water- en bodemopgaven, klimaatbestendigheid, landschap, energietransitie, stikstof, landbouw, natuur inclusief bouwen, bedrijvigheid en mobiliteit. Het bouwen van woningen vindt plaats in een ruimtelijke omgeving waar al deze opgaven elkaar raken, kruisen en beïnvloeden. Een complexe maar zeer uitdagende omgeving!

Samenwerking in de keten

Er is een groot tekort aan menskracht bij gemeenten en provincies, daarnaast heeft ook de bouwsector onvoldoende capaciteit. Bouwmaterialen zijn schaarser en duurder dan ooit. Deze totale schaarste aan mankracht, kennis, materialen vereist een nieuwe, creatieve, oplossingsgerichte, duurzame kijk op het complexe vraagstuk van Woningbouw.

De overheid wil dat er in korte tijd 900.000 woningen worden bijgebouwd. Dit vraagt om nauwe samenwerking tussen provincies, gemeenten, corporaties, ontwikkelaars en aannemers en een investering in een netwerk van jonge talenten om het tekort aan kennis en expertise op te lossen.

Actueel

Uitgelicht nieuws & blog

Vincent Scholing aan de slag in de Provincie Drenthe (Nieuws) (Actueel)
11 september 2023 - Vincent is recent afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij volgde daar zowel de master Society, Sustainability & Planning als de master Population Studies. Een mooie combinatie die goed aansluit bij zijn brede interesses.  Vincent is… lees meer
Nationaal Woningbouwtraineeship hoofdsponsor congres Geo Promotion (Nieuws) (Actueel)
31 januari 2023 - Prangende vraagstukken zoals de huisvestingscrisis en de energiecrisis vragen om creatieve innovaties van toekomstige professionals. Moeten deze crises alleen op korte termijn worden aangepakt of zijn er  juist langetermijnoplossingen nodig? Hoe kijken verschillende generaties hiernaar?… lees meer
Start Woningbouwtraineeship in Provincie Drenthe (Actueel)
4 januari 2023 - In april 2023 start de eerste groep jonge talenten aan het Nationaal Woningbouw Traineeship. Een uniek initiatief waarin de Provincie Drenthe, meerdere Drentse gemeenten, woningcorporaties, aannemers, ontwikkelaars en adviesbureaus actief samenwerken en investeren in de… lees meer